Menu

akordy
Transpozícia otvoreného kvintakordu Ami

nobanner

Každý molový kvintakord sa v základnom tvare skladá s malej a veľkej tercie a okrajové tóny takéhoto akordu tvoria medzi sebou interval čistej kvinty. Základný tvar molového kvintakordu od „A“ = a – c – e, (akordová značka Ami). Tento hmat patrí k akordom, ktoré sa veľmi často a s obľubou transponujú. Na obrázku nižšie je vyobrazený základný otvorený hmat Ami, kde je kvinta akordu (tón „e„) zastúpená až v troch výškových polohách, základný tón = prima v dvoch výškových polohách (tón „a„) a malá tercia akordu (tón „c„) je zastúpená len jedným tónom.

Ami-fc

Horné indexy v obrázku označujú značku intervalu (ľavý horný index) 1 = prima, 3b = malá tercia, 5 = čistá kvinta a prstoklad akordu (pravý horný index) 1 = ukazovák, 2 = prostredník, 3 = prstenník 4 = malíček.

GUMM_063 Transpozicia otvoreneho Ami

Transpozícia uvedeného tvaru akordu sa realizuje za pomocou barré hmatu ukazováka dohmatovej ruky. Čo je transpozícia pozri tu: http://www.marianguitar.com/transpozicia.html.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.