Menu

gitarové techniky
Legáto (viazane)

nobanner

Patrí k zaujímavým prvkom sólovej hry. Legáto dáva gitaristovi možnosť hry spojite a výrazne môže zrýchliť hru a zmeniť jej charakter gitaristu. Pri tejto technike hráte akoby stále s príklepmi alebo uvoľneniami, bez brnkania tónu pravou úderovou rukou. Tón rozoznievate len samotným švihom a odtrhom prstov o hmatník. Pre zvládnutie tejto techniky treba perfektne nacvičiť príklep (hammer-on) a uvoľnenie (pull-off).

Táto technika je vhodná aj na také „lepšie rozohriarie prstov“, ak sa chceme „hráčsky rozcvičiť“. Vyznenie jednotlivých tónov v slede tónov v rámci hry legáta nemá taký „attack“ (nábeh a dôraz) ako pri hre keď tón riadne brnknete, ale trénovaní tejto techniky získate výborné vyznenie aj takto tvorených tónov.

Inštruktážne video: GUMM_074 Zakladne techniky – legato

Článok patrí do série videi o gitarových technikách na: http://www.marianguitar.com/gitarove_techniky.html.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.