Menu

teória
Ionska – ionsky modus – diatonická dur

nobanner

V literatúre je tiež niekedy označovaná aj ako jónska. Túto stupnicu tvoria tóny základnej – pôvodnej diatonickej rady. Táto stupnica je zhodná s diatonickou durovou stupnicou a tvorí základ pre odvodenie všetkých dnešných 7-tónových stupníc. Poltónové vzdialenosti sú medzi II. a III. a tiež medzi VII. a VIII. stupni. Skladá sa z dvoch rovnakých tetrachordov, spodný „c1 – d1 – e1 – f1“ (vzorec: 2-2-1) a vrchný „g1 – a1 – h1 – c2“ (vzorec: 2-2-1), pričom medzi „c1 – c2“ je interval oktávy.

Táto stupnica sa pre potreby získania vhodnej polohy pre spev častokrát transponuje, k čomu slúži kvintový (vľavo na obrázku nižšie) a kvartový kruh (vpravo na obrázku nižšie). Od „c“ po „cis“ pri kvintovom kruhu a od „c“ po „ces“ pri kvartovom kruhu v smere hodinových ručičiek, hovoríme o tzv. „praktických stupniciach„.
*
kvintovy kruh
*
inštruktážne video: GUMM_071 Stupnica C dur – základné prstoklady
*

*

GU-0129_Jonsky modus (diatonická dur) cv-001 (od „C“)

Ďalšie linky k tejto téme:

Ionsky modus – diatonická dur: http://www.marianguitar.com/_ionska-diat-dur.html

Transpozície ionskeho mudusu po kvintách nahor: http://www.marianguitar.com/transpozicie_dur_po_kvintach.html

Transpozície ionskeho mudusu po kvintách nahor: http://www.marianguitar.com/transpozicie_dur_po_kvartach.html

Kvintový a kvartový kruh u diatonickej (ionskej) dur: http://www.marianguitar.com/ostatne_septatoniky.html

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.