Menu

akordy
Durový kvintakord – trojzvuk a jeho obraty

nobanner

kvintakord durovy

Durový kvintakord sa skladá (ako môžete z obrázku vyčítať) z dvoch tercií (veľkej a malej) postavených nad seba. V príklade na obrázku od „C“ tvoria prvú (veľkú) terciu tóny „c – e“ a druhú (malú) terciu tvoria tóny „e – g“ (jednoducho na vyšší tón prvej tercie postavíme druhú, malú terciu). Veľká tercia4-poltóny a malá tercia zase 3-poltóny, takže spolu je to 4 + 3 = 7 (poltónov), čo určuje rozpätie durového kvintakordu na čistú kvintu. Rozpätie akordu je vzdialenosť od základného tónu akordu po najvyšší v základnom tvare, nie v jeho obrate. Tým je určený aj tzv. „vzorec akordu“ = 1 – 3 – 5, pričom 1 = čistá prima, 3 = veľká tercia a 5 = čistá kvinta. O durovom kvintakorde viac info tu: http://www.marianguitar.com/_durovy.html

Takto zapísaný durový kvintakord, ako ho vidíte vyššie na obrázku predstavuje práve základný tvar, kde tón „c“ predstavuje základný a zároveň najnižší tón akordu a nad ním je terciový (e) a kvintový (g) tón. Ale kvintakordy sa môžu vyskytovať aj v trochu iných tvaroch a to v tzv. „obratoch„. Pri všetkých kvintakordoch (nielen pri durovom) poznáme okrem základného tvaru aj dva obraty.

zakl-tv-dur-kvPrvý obrat durového kvintakordu – Nastáva presunutím pôvodnej veľkej tercie (tercie v základnom tvare) do basu – do polohy najnižšieho tónu. Základný tón sa presúva o oktávu vyššie. Rozsah takéhoto akordu je sexta (podľa rozpätia okrajových tónov akordu v tomto tvare). Preto prvému obratu kvintakordu hovoríme sextakord. Základný tvar: c – e – g, 1.obrat: e – g – c1.

1-obr-dur-kv

Druhý obrat durového kvintakordu – Nastáva presunutím pôvodnej čistej kvinty (kvinty v základnom tvare) do basu. Tercia prvého obratu sa presúva o oktávu vyššie. Rozsah takéhoto akordu je opäť sexta a prvým intervalom v akorde je kvarta, druhým tercia. Preto druhému obratu kvintakordu hovoríme podľa jeho vnútornej stavby kvartsextakord. Základný tvar: c – e – g, 1.obrat: e – g – c1, 2.obrat: g – c1 – e1.

2-obr-dur-kv

Ak sa pozrieme na durový kvintakord hlbšie, podľa zvukového charakteru, tak sa jedná o kvintakord, ktorý znie veselo, optimisticky a kľudovo a je maximálne využívaný v kadenciách diatonických durových tónin a aj na iných stupňoch modálnych stupníc. Je veľmi dôležité a to prízvukujem naučiť sa nielen zásobu hmatov durového kvintakordu v rôznych polohách a transpozíciách http://www.marianguitar.com/_x.html ale je potrebné, aby ste si tento akord aj zvukovo zapamätali! Počúvajte charakteristiku tohto typu kvintakordu a budete ho rozoznávať už na prvé počutie. Viacej info o obratoch kvintakordov nájdete tu: http://www.marianguitar.com/_obraty-kvintakorov.html

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.