Menu

gitarové cvičenia
Cvičenie pre A mixolydická – dvojhlasy v sextách

nobanner

V tomto cvičení budeme precvičovať dvoj-hlasy v sextových intervaloch v stupnici A mixolydická (modálne stupnice). Dvojhla zahráte tak, že zahráte obidva príslušné tóny naraz prstami pravej (brnkacej) ruky.

Konkrétne tento materiál (uvedený na interaktívnom hmatníku) môžete využiť napríklad pri blues od A7 . Stupnica A mixolydická má v predznamenaní o jeden krížik menej, nakoľko má na VII. stupni malú septimu (7b) – porovnanie:

A diatonická dur: a – h – cis1 – d1 – e1 – fis1 – gis1 (vzorec stupnice: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7)  7 = veľká septima „a – gis1“ (3# cis1, fis1, gis1)

A mixolydická:     a – h – cis1 – d1 – e1 – fis1 – g1 (vzorec stupnice: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7b) 7b = malá septima „a – g“ (2# cis1, fis1)

a mixolydicka-dvojhlasy-kolaz

Ľavý index = označenie intervalu v stupnici. Pravý index (v červenom poli) = poradie a spojenie tónov, tj. hráte spolu vždy tóny, ktoré sú označené rovnakým číslom (1 – 1, 2 – 2 atď…) presne zobrazené v TABe pod obrázkom. Inak samozrejme existujú aj iné možnosti dohmatu týchto dvojhlasov (na iných miestach hmatníku) ale toto berieme ako príklad – cvičenie, jedna z možností.

Precvičovať môžete napríklad aj podľa uvedeného TABu pod obrázkom. Jednotlivé tóny (aký interval tvoria so základným tónom „A“) sú farebne odlíšené. Aká farba zodpovedá ktorému intervalu nájdete aj tu – hneď hore: http://www.marianguitar.com/transpozicie_stupnic-hmatnik.html

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.