Menu

teória
Akordové vzorce – tabuľka

nobanner

Čo je to „akordový vzorec„? Akordový vzorec je číselné zobrazenie štruktúry (skladby) akordu, pričom využívame arabské číslice, vyjadrujúce (označujúce) kvalitu (hodnotu) každého tónu (intervalu). Popíšeme si to na jednoduchom príklade nonového akordu C9. C9 má tóny v základnom tvare akordu: c – e – g – b – d1. Ak chceme vytvoriť vzorec tohto akordu jednoducho zapíšeme intervalové vzdialenosti každého tonu akordu vzhľadom k základnému tónu akordu (v základnom tvare):

Porovnajme: c – c = čistá prima = 1, c – e = veľká tercia = 3, c – g = čistá kvinta = 5, c – b = malá septima = 7b, c – d1 = veľká nona = 9.

Prehľad o značení jednotlivých intervalov môžete získať s tejto tabuľky:

oznacovanie intervalov

V nasledujúcej časti sú dole nižšie na obrázku zhrnuté akordové vzorce najpoužívanejších akordov ktoré sme v rámci teórie v kapitole „ akordy“ prebrali. V tabuľke sú použité skratky: DS = dominantný septakord, m.9 = malá nona, v.9 = veľká nona, zv.9 = zväčšená nona, č.11 = čistá undecima, zv.11 = zväčšená undecima, v.13 = veľká tercdecima.

Akordové vzorce - tabuľka

ZnačkaX“ je všeobecné označenie nedefinovanej výšky, čo znamená, že za „X“ môžeme dosadiť akýkoľvek základný tón (C-Cis-Des-D-Dis-Es-E-F-Fis-Ges-G-Gis-As-A-B-H). Tento článok vychádza a čerpá informácie z http://www.marianguitar.com/w_akordove-vzorce.html.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.