Menu

akordové hmaty
Akordové kadencie po kvintách nahor v diatonickej dur

nobanner

V diatonickej stupnici (ionska, ionsky modus) sú všetky tri základné stupne (I. tonika. IV. subdominanta a V. dominanta) durové (durový kvintakord), ak ich tvoríme ako trojzvuky – kvintakordy. Niededy sa namiesto trojzvuku na dominante používa štvorzvuk vo forme dominantného septakordu. Častým pridruženým akordom ku kadencii (ktorú tvorí  tonika, subdominanta a dominanta resp. dominantný septakord namiesto dominanty) je paralelný mol na toniku, ktorý tvoríme na VI. stupni od základného tónu.

Akordové kadencie diatonická dur po kvintách nahor „#“ (krížiky) na obrázku nižšie v slede z ľava: Tónika, Subdominanta, Dominanta, Dominantný septakord a Paralelný mol (na tóniku). Každý riadok tvorí takú „rodinu“ akordov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú pri sebe a v jednotlivých riadkoch ich vidíte ododené po kvintách nahor…

akordove-kadenice_dur-krizikove

Ak sa už učíte akordy, tak sa učte medzi sebou prehadzovať najskôr tie v rámci každej kadencie, nakoľko frekvencia ich spoločného použitia je najväčšia, v podstate je to pravidlo, že sa hrajú v pesničkách takmer vždy spolu (naučte sa ich vzájomne prehadzovať medzi sebou). Obrázok ukazuje a popisuje praktické kadencie (0 krížikov až 7 krížikov = 0 – 7 #).Na obrázku je zobrazených len jedna alebo niekoľko možností daného akordového hmatu ale v skutočnosti je možné vytvoriť (zahrať) viacero hmatov od jedného typu akordu. Jedná sa o rôzne polohy – obraty akordov, o čom si povieme v inej kapitole.

Rôzne kadencie môžete pozorovať aj v pesničkovom albuje na facebooku na tomto linku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.466217370135148.1073741839.124790367611185&type=3

Na tomto linku môžete vidieť inšruktážne video s durovými akordovými kadenciami s paralelným molovýcm akordom: GUMM_024 Akordové kadencie /dur/ http://www.youtube.com/watch?v=tWoAvGwkFCc

Domovskú stránku k tejto téme môžete navštíviť tu: http://www.marianguitar.com/kadencia.html

2 komentáre

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.